LYSVIK PHOTOS

LYSVIK PHOTOS is een activiteit van Joost Verweij en omvat de volgende websites:

Mijn fotowerk omvat ook stockfotografie. Deze beelden zijn te vinden op:

Ook is er een shop bij WADM. Op verzoek worden ook opdrachten gedaan. Via het contactformulier kunt u hierover informatie opvragen.

Shutterstock recent

Shutterstock downloads

Float line

Float line closes nature reserve Tongplaat

Een drijflijn sluit de opening af voor vaartuigen. Deze opening is gemaakt tussen de Nieuwe Merwede / het Hollands Diep en de polder Tongplaat in de Dordtse Biesbosch om daar een natuurgebied met getijdeverschillen te maken.